Totrasaniterm program

Cevni sistem TOTRASANITERM je namenjen razvodu hladne in tople sanitarne vode od hišnega priključka do raznih trosil v objektu, povezano vzporedno ali zaporedno, izvedeno nad ali podometno v montažni ali polni zid, v novogradnjah ali v primeru sanacije.

Totrasaniterm program

Cevni sistem za razvod hladne in tople sanitarne vode TOTRASANITERM je izdelan iz materiala polipropilen (PP-R) v skladu s standardom SIST EN 15874.

Prednosti sistema:

 1. Cevi so lahke in upogljive - preprosta montaža
 2. Nekorozivnost in visoka kemijska obstojnost
 3. Gladka notranja površina - ni inkrustacij
 4. Toplotni in zvočni izolator - nizka šumnost
 5. Ne vpliva na bistrost vode, vonj in okus.
 6. Okolju prijazen - v celoti ga je mogoče reciklirati
 7. Higiensko neoporečen
 8. Dolga življenjska doba > 50 let

Področje uporabe:

 1. Za vodovodne inštalacije pitne in sanitarne vode
 2. Nizkotemperaturne ogrevalne inštalacije
 3. Talno ogrevanje
 4. Geotermalni sistemi ogrevanja - toplotne črpalke
 5. Inštalacije v bazenski tehniki
 6. Inštalacije komprimiranega zraka
 7. Inštalacije za agresivne medije (po posvetu s proizvajalcem)
 8. Inštalacije v kmetijstvu (rastlinjaki)

Življenjska doba sistema je odvisna od obratovalnih razmer in je več kot 50 let pri temperaturi 70 °C in tlaku 10 bar.

DOPUSTNI OBRATOVALNI TLAK ZA CEVI SDR6 IZ PPR 80, PRETOČNI MEDIJ - VODA, VARNOSTNI KOEFICIENT SF = 1,25
obratovalni čas (leta) 1 5 10 25 50 100
Temperatura (°C) Dopustni obratovalni tlak (bar)
10 42,0 39,8 38,5 37,3 36,3 35,4
20 36,0 33,8 32,8 31,8 30,9 29,9
30 30,6 28,7 27,7 26,8 26,1 25,5
40 25,8 24,2 23,6 22,6 22,0 21,3
50 22,0 20,4 19,7 19,1 18,5 17,8
60 18,5 17,2 16,6 15,9 15,3 -
70 15,6 14,3 14,0 12,1 10,2 -
80 13,1 11,5 9,6 7,6 - -
95 9,2 6,1 - - - -

Načrtovanje in izvajanje inštalacij:

Pri načrtovanju inštalacije je treba upoštevati specifičnost sistema, izdelanega iz PP-R. To je predvsem raztezanje zaradi povišane temperature, ki je bistveno večje kot pri drugih kovinskih ceveh.
Linearni razteznostni koeficient α= l,5x 10-4 (K-1) oz. 0,15 mm/mK. Raztezek računamo po enačbi ΔL= LxΔTxα, pri čemer je: AL = raztezek (mm) L=začetna dolžina (m)

Primer: Dolžina cevi SA 50 = 5 m
Sprememba temperature ΔT = 50°C Δ L = 5 x 50 x 0,15 = 37,5 mm


S pomočjo tabele je mogoče grafično določiti raztezek pri znani dolžini cevi in spremembi temperature v cevovodu.

Varjenje oz. spajanje

Spajanje cevi in spojnih elementov se pri inštaliranju izvaja po postopku polifuzijskega varjenja. Pri tem je treba posebej paziti, da se uporabi ustrezna in brezhibna varilna oprema ter da se postopek izvaja v skladu z navodili proizvajalca oz. z ustreznim
predpisom (npr. DVS 2207T1; DVS je nemško združenje za varilno tehniko).
V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih vodil pri poteku varjenja:

 • Cev pravokotno odrežemo in na koncu označimo varilno dolžino, dolžino, do katere cev potisnemo v orodje. Temperatura orodja je 260 ° C.
 • Cev in spojni element očistimo (npr. z etilalkoholom] osušimo in z občutkom potisnemo aksialno v oz. na varilno orodje.

NASVET: Za lažje spajanje večjih premerov potiskamo cev in spojni element v varilno orodje postopno!

 • Varilni čas, naveden v tabeli, začne teči, ko sta cev in spojni element potisnjena do pravilne globine v varilno orodje.
 • Po poteku varilnega časa hitro izvlečemo cev in spojni element iz varilnega orodja in ju takoj spojimo brez radialnega zasuka (vrtenja), dokler varilna brada ne doseže oznake na cevi.

POZOR: Cevi v spojni element ne potiskajte prehitro, ker to lahko povzroči zmanjšanje notranjega premera oz. v skrajnem primeru zamaši cev.

 • Cev in spojni element naj se nato brez premikanja predpisan čas ohlajata.
Tabela parametrov za polifuzijsko varjenje cevi in fitingov v skladu z DVS 2207, 11.del
Zunanji premer cevi Globina varjenja Čas segrevanja Čas varjenja Čas hlajenja
mm mm sek DVS sek TP* sek min
16 13,0 5 7 4 2
20 14,0 5 7 4 2
25 15,0 7 10 4 2
32 16,5 8 12 6 4
40 18,0 12 17 6 4
50 20,0 18 25 6 4
63 24,0 24 34 8 6

Varilni časi, ki jih priporoča podjetje Totra Pipes d.o.o. 

V skladu z DVS 2207,11. del; pri zunanji temperaturi pod 5°C se časi segrevanja povečajo za okoli 50%.

Hranjenje in skladiščenje

Cevi in fitinge je treba hraniti na takem mestu, da ne pride do udarnih poškodb, površinskih zarez, deformacij ali celo zalomitve cevi. Cevi in fitingi ne smejo biti izpostavljeni neposrednemu UV-sevanju niti v času skladiščenja niti po instalaciji. Sistem je namenjen predvsem podometni vgradnji.

Vijačenje - tesnenje

Pri izvedbi vijačnih spojev je treba upoštevati, da je kovinski vložek z notranjim navojem v spojnem elementu totrasaniterm izdelan iz medi, kar v kombinaciji s koničnim protinavojem na cevi ali drugi armaturi (pocinkani fitingi) lahko povzroči poškodbo na navedenem vložku fitinga totrasaniterm. Dovoljena je le izvedba spojev z ustreznimi protinavoji.

Za tesnenje naj se ne uporablja prediva, temveč predvsem namensko tekoče tesnilno sredstvo (Loctite 577 ali enakovredno), tako da spoj izvedete brez mehanske prednapetosti. Lahko uporabite tudi teflonski trak, vendar ne v preveliki količini in pri spajanju z njim ne pretiravajte s silo vijačenja.

Priponke