Digitalna preobrazba podjetja

Z namenom utrditve in izboljšanja položaja na tržišču, smo se v podjetju Totra Pipes d.o.o. odločili za izboljšanje digitalnega načina poslovanja. Ker je naše podjetje proizvodno, smo največ pozornosti namenili digitalizaciji na področju proizvodnje.

Cilj je hitrejše in bolj natančno informiranje kupca o stanju naročila in času dobave ter krajšanje in 100% izpolnjevanje dobavnih rokov s kvalitetnimi izdelki, kar bo bistveno izboljšalo izkušnjo kupca. Cilj je tudi uvedba sistema za digitalno komunikacijo s kupci in centralizacijo projektne dokumentacije ter ekipno delo na dokumentih skupaj s kupci.

Cilji za boljše informiranje kupca o stanju naročila bodo doseženi z uvedbo IoT platforme MePIS MES (kakovosten in točen vpogled v stanje proizvodnje ) in uporabo naslednjih gradnikov platforme: 
- Strojna opreme za zajemanje podatkov iz proizvodnje (senzorji in krmilniki) in povezovanje na stroje v proizvodnji.
- Programska oprema za komunikacijo in shranjevanje podatkov.
- Programski moduli z zaokroženimi funkcionalnostmi:
     1. Modul za kakovost.
     2. Modul za vizualizacijo proizvodnje.
     3. Modul za vzdrževanje.
     4. Modul za planiranje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.