Mikro cevi Totra Protect

Program TOTRA PROTECT je namenjen zaščiti zahtevnih in dragih infrastrukturnih objektov pri povezovanju regij in lokalnih predelov z energetskimi viri, telekomunikacijah in drugih področij prenosov energije, signalov in impulzov.

Mikro cevi Totra Protect

V primerjavi z drugimi materiali uporabo polietilenskih cevk zavzema vse bolj pomembno mesto v telekomunikacijah zahvaljujoč številnim prednostim:

  • Korozijska obstojnost, ki omogoča nizke stroške vzdrževanja in dolgo dobo uporabe;
  • fleksibilnost, ki dopušča navijanje cevi na kolute, manj spojev, enostavnejše in hitrejše polaganje, veliko manjša občutljivost no zemeljske premike in posedanja;
  • nizka teža cevi, ki olajšuje rokovanje, polaganje cevi ter znižuje stroške transporta;
  • široka kemična obstojnost - dobra odpornost proti kislinam, lugom in topilom.

Mikro cevke se običajno izdelujejo iz polietilena visoke gostote (HDPE) z posebnimi dodatki in kombinacijami materialov v mono ali večslojni konstrukciji, ki dajejo sistemom specifično izboljšane karakteristike, ki se za posamezno aplikacijo zahtevajo, Mikro cevke 12/8,14/10,16/12 in 18/14 so namenjene za direktno vkopavanje. Tankostenske cevki 7/5,5 in 10/8 uporabljamo za povezave znotraj objektov.

Pri izgradnji telekomunikacijskih poti in omrežij je poleg mehanske in kemijske odpornosti pomembna tudi možnost vpihovanja optičnih vlaken in kablov na velike razdalje brez spajanja. S posebnim oblikovanjem notranje površine cevi in notranjim slojem iz posebno drsnih materialov dosežemo pri vpihovanju minimalni koeficient trenja, da ne pride do preobremenitve kablov. Koeficient trenja merimo in lahko tudi izračunamo z »Belcore« testom in izračunamo po formuli:

µ= log(f/Nf) / 0

Za spajanje mikro cevi uporabljamo ustrezne spojke. Spojke so konstrukcijsko izvedene po principu »hitrih spojki«.

Priponke